Национална карта на Програми за насърчаване на МСП в по-слабо развити области

 Категория: МСП

Регионалната концентрация на високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания е изключително неравномерна с два ясно очертани полюса – област София- град, абсолютният лидер и останалата част от страната, която изостава по отношение на броя на заети лица, общи приходи и оборот на един служител в посочените дейности.

В този смисъл, секторната концентрация на МСП в областите в България показва, че са необходими целеви и интензивни интервенции за насърчаване развитието на МСП във всички останали по-слабо развити области на страната.

За някои европрограми финансирането е определено, при други – в процес на формиране.

Тук изброяваме само определеното засега финансиране.

-Подкрепа за мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи между стартиращи предприятия и инвеститори и други инициативи за насърчаване на предприемачеството и бизнес комуникациите на регионално и местно ниво- 1 750 000 лв.

-Насърчаване създаването на тренировъчни предприятия от ученици и студенти, които се обучават на практика как да развиват предприемаческите идеи в бизнес. Разработване на актуални методологии за провеждане на курсове за обучение по предприемачество чрез практически занятия- 300 000 лв.

-Проекти и мерки за насърчаване на занаятчийството и предприемачите в творческите индустрии- 2 000 000 лв.

 Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България, по-специално на неговата дигитална платформа, за предоставяне на информация за: i) възможности за подкрепа, публични и други институции; ii) актуална пазарна информация за маркетингови проучвания на външни пазари; iii) международни и регионални търговски панаири и изложения; iv) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа като част от насърчаването на интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП за технологично развитие, дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на умения- 10 000 000 лв.

-Изпълнение на маркетингови мерки, анализи и подкрепа на МСП за разработване и подготовка на промоционални материали за международни и регионални търговски панаири- 700 000 лв.

-Провеждане и/или подкрепа на МСП за участие в международни търговски панаири, бизнес конференции и бизнес срещи в България- 7 000 000 лв.

-Подкрепа за участие на МСП в международни панаири, търговски изложения и бизнес конференции в чужбина- 20 000 000 лв.

-Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, организирани от браншови организации, асоциации на МСП и стартиращи предприятия, клъстери, неправителствени организации и др.- 3 500 000 лв.

-Участие на МСП в официални бизнес делегации и търговски мисии- 7 000 000 лв.

-Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал въз основа на индивидуално проучване на предприятията и данни на НСИ- 900 000 лв.

– Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на решения за електронна търговия – уебсайтове, електронни разплащания, мобилни приложения, решения за интернет сигурност, съхраняване на данни- 70 000 000 лв.

– Подкрепа за изпълнението на малки междурегионални проекти- 2 000 000 лв.

Последни публикации