Още 33 млн. лв. по Програма Технологична модернизация ще дадат за 100 МПС

 Категория: План за възстановяване и развитие

Още 33 млн. лв. по Програма Технологична модернизация ще дадат за 100 МПС, класирани в резервните списъци

Първите фирми в България, които ще получат финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), вече са 911, след като Министерството на иновациите и растежа (МИР) сключи още 51 договора по първата процедура от Плана – „Технологична модернизация“.

По всички сключени договори към момента по ПВУ микро-, малките и средни предприятия от всички области на страната ще бъдат подкрепени с общо над 246 млн. лв. Сключването на нови договори продължава. Подписването на договорите с класираните общо 953 фирми започна в началото на април и ще продължи и през май 2023 г.

Технологичното обновление на е свързано със запазването на настоящите работни, ключово е и за създаването на нови работни места. Междувременно бюджетът на мярката бе увеличен с 32.5 млн. лв. и от 260 млн. лв. стана 292.5 млн. лв.

Това стана възможно след като ГД ЕФК към МИР се отказа от консултантска помощ и пренасочи ресурса към фирми от резервния списък с одобрените и изчакващи финансиране предприятия. По предварителни разчети добавеният ресурс ще стигне за до 100 класирани в резервните списъци предприятия (според бюджетите на подадените от тях проекти).

Пулев обяви, че критериите за подбор са абсолютно прозрачни и съгласно правилата на Плана за възстановяване.

МИР напомня, че парите трябва да бъдат използвани от финансираните фирми за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер.

Мярката беше допустима за кандидатстване от производствени фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др., както и за фирми, които се занимават със събиране на отпадъци, рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиостанции, телевизии и информационни агенции, компании с архитектурна, инженерна, научноизследователска и развойна дейност и др.

Последни публикации