Нова програма насърчава взаимодействието между бизнеса и науката с бюджет над 2 млрд. лв.

 Категория: План за възстановяване и развитие

Министерството на иновациите и растежа насърчава максимално взаимодействието между наука и бизнес с нова програма за 2 млрд. лв.

В края на миналата година Европейската комисия одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) с бюджет 2,14 млрд. лв. За първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за взаимодействието между бизнеса и науката. С тези нови над 2 млрд. лв. МИР ще се стимулирате сътрудничество с български и международни компании – малки, средни и големи, с научни и развойни центрове у нас и по света. Учени от БАН представят своите разработки, които ще са полезни за икономиката и фирмите. Сред откритията са съхранение на енергия в батерии и водородните технологии, методи за лечение на автоимунни заболявания и др.

През втората половина на 2023 година по новата научна програма ще бъдат отворени три мерки за кандидатстване за около 500 млн. лв. от микро, малки и средни предприятия, както и от големи фирми в сътрудничество с МСП. По нея ще могат да кандидатстват и висши училища, научноизследователски организации, развойни центрове и институти. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие на фирми и научни звена заедно с неправителствени организации, големи предприятия и общини.

Първата процедура, която ще се обяви за кандидатстване по ПНИИДИТ ще бъде ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия в усилията им да внедрят научни разработки в бизнеса си. Ваучерите ще са на обща стойност 50 млн. лв.

Кандидатстването ще става от страна на малките и средни предприятия, които чрез ваучерите ще поръчват научни разработки за бизнеса си на университети, развойни центрове и други научни звена по своя преценка. Разработените научни продукти трябва да се внедрят в производствата на фирмите, които са поръчали разработките.

Втората мярка от ПНИИДИТ ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес медиатори, с бюджет 140 млн. лв.

Третата мярка ще е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) с бюджет над 280 млн. лв., по която кандидатстването се очаква да бъде обявено също през втората половина на годината.

Последни публикации