Автор:
Категория: Ефективност
Дата:

95% от фирмите, кандидатствали чрез Гудуил Консултинг, печелят безвъзмездни средства

Публикуваха Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Те са подредени по реда [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Обсъждат Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

По Стратегическия план България ще усвои над 16 млрд. лв. в рамките на програмния период. Проблемите на аграрния сектор се обсъждат на Национален земеделски форум. Събитието има за цел да събере [...]