95% от фирмите, кандидатствали чрез Гудуил Консултинг, печелят безвъзмездни средства

 Категория: Ефективност

Публикуваха Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Те са подредени по реда на тяхното класиране, съобразно реда на постъпване в ИСУН 2020 и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всяко от тях.

95% от фирмите, кандидатствали за помощта, с проекти, подадени от Гудуил Консултинг, са одобрени.

За да се усвоят парите обаче , предстоят още няколко много важни стъпки – управление, замерване, сертифициране по световния стандарт ИСО. Фирмите, които са го включили в активите, ще получат за стандарта 100% средства. Тази стъпка гарантира 10% икономия на енергия.

Изискване на проекта е замерването да се удостовери, което Гудуил Консултинг прави със своите висококвалифицирани специалисти.По този начин се доказва енергийната ефективност.

Ако отчитането не е извършено, както трябва – по високите и крайно прецизни брюкселски критерии, очакваната помощ може да не бъде получена.

12 стъпки, които могат да бъдат извървени бързо с помощта на нашите експерти, очакват фирмите с активи над 273 хил. лв. При тези бюджети изискването е да се правят обществени поръчки и още много процедури, които мениджърите на Гудуил Консултиг познават отлично и прилагат на практика ефективно години наред.

По Оперативната програма за Енергийна ефективност общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 136, 226, 120 лв. Това са средства от Европейски фондове. Националното съфинансиране е 0.

Размерът на предоставената помощ е 50% от допустимите разходи, но не повече от 150 хил. лв. без ДДС.

Минималният размер е 50 000 лв, максималният – 300 000 лв.

Допустимите дейности са:

  • Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд чрез ремонтни дейности
  • Подобряване на условията на работа и производство чрез контролиране на климатичната среда
  • Подобряване на енергийната ефективност на производството чрез инвестиции в оборудване
  • Инвестиции в енергоефективни методи за генериране на прозвидствени ресурси
  • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискването на ISO 50001.

Последни публикации
napoqvane