Категория: ПРСР
Дата:

мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подкрепа на земеделски стопани  в сектор “Животновъдство”

В края на месец юни се очаква да отвори мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.06.2020 г. Краен срок за подаване на проектни [...]