Общини отпускат пари за технически паспорт, енергиен одит и архитектурно заснемане на сградите

 Категория: План за възстановяване и развитие

Програмата за саниране: Общини отпускат пари за технически паспорт, енергиен одит и архитектурно заснемане на сградите

Община Варна напр. ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От местния бюджет за 2023 и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на задължителните документи – технически паспорт, енергиен одит и архитектурно заснемане на сградите. Допустимият разход за тях е 6,12 лв./ кв. м и не е по силите на повечето сдружения на собствениците. Затова общината ще им отпуска средствата под формата на заем, а след възстановяването им от програмата сумите ще се връщат в бюджета.

След удължаването на срока документи за участие в първия етап от програмата ще се подават до края на май 2023 г., като одобрените сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост. Сградите трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г., в тях трябва да има поне 4 жилища на различни собственици, а сумите варират от 100 000 до 6,5 млн. лв.

Ако блокът или входът не бъдат одобрени, разходът за подготовка на техническата документация остава за тяхна сметка. За да намали риска, след очаквания до дни старт на програмата общината ще подготви методика и вътрешни правила, чрез които ще подпомага сдруженията на етажни собственици, които максимално отговарят на изискванията на програмата.

При миналата в града бяха обновени 40 сгради, целта е сега те да са повече. За улеснение за гражданите ще бъдат подготвени типови договори, а в районните и общинската администрация ще се предоставят безплатни консултации

Последни публикации