Между 47 и 57 млрд. лв. от ЕС се разпределят до 2027 г.

 Категория: Финансиране

От 2007 до 2021 г. европейските пари (грантове и субсидии) за България са около 50 млрд. лв.

  • 2,9 млрд. лв. от ЕС през 2021 г. са за българските земеделски стопани.
  • За директни субсидии за земя са предвидени 1,6 млрд. лв
  • 731 млн. лв. ще се отделят за развитиеи на селските райони – основно за модернизиране на ферми.
  • Заложените 393 млн. лв. обхващат направленията агроекология, биоземеделрие, климат и Натура 2000.
  • 1 607 млрд. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за плащания за животни, плодове, зеленчуци, пазарни механизми.
  • По Програмата за морско дело и рибарство се очакват 38 млн. лв.
  • 114 млн. лв. ще заминат в помощ на пчелари и лозаро-винари.

Общият планиран ресурс по т.нар. Програма за икономическа трансформация е 1.73 млрд. лв., но реално само 900 млн. лв. ще са за сметка на Плана за възстановяване и устойчивост в периода 2021-2026 г. Останалите средства се очаква да бъдат осигурени през частните инвестиции, които ще финансират проектите

Тези фондове ще се управляват отново от Министерството на икономиката. Освен това за всеки фонд са заложени разходи за организация и управление в размер на 5% от бюджета.

От 2021 до 2027 страната де факто ще има на разположение 24 млрд. евро под формата на грантове и финансови инструменти и още 4.5 млрд. евро под формата на много изгодно заемно финансиране, гарантирано от ЕК. Или, пресметнато в левове, това значи, че има да се разпределят между 47 и 57 млрд. лева.

Последни публикации
grapes