Мерки за за насърчаване на иновациите и растежа на МСП по Плана за възстановявяване и устойчивост

 Категория: План за възстановяване и развитие

Новини от форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София:

Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да стигнат до българските микро-, малки и средни фирми. Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за българския бизнес по Плана – 600 млн. лв. още сега, с хоризонт до края на годината.

Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев пред над 300 представители на микро-, малкия среден бизнес на форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София.

Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, като осигуряват над 70 на сто от заетостта и добавената стойност в икономиката ни.

Само по линия на Министерството на иновациите и растежа в българската икономикадо края на годината ще влязат 735 млн. лева, най-вече за малки и средни фирми.

По-голямата част от тези 735 млн. лева ще минат през Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Планът работи – в Министерство на иновациите и растежа /МИР/ има вече процедура, по която се кандидатства – това е процедурата за Технологична модернизация за 260 млн. лева, като срокът за кандидатстване с проекти е 21 септември.

Втората процедура, по която МИР работи, е за30 млн. лева за ИКТ решения и киберсигурност. Това ще е 100 процента грантова помощ за около 1400 фирми.

Третата процедура, която се подготвя, е за инвестиции във фотоволтаични централи плюс батерии и ще е с бюджет 200 млн. лева.

Четвъртата е с бюджет 120 млн. лева за развойна и интелектуална дейност.

През октомври предстои да се отвори втората мярка – за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 100% безвъзмездна помощ“, поясни той.

До края на годината ще стартира и третата процедура – 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия от малките и средни фирми, както и четвъртата процедура – с общ бюджет от 120 млн. лв. – за развойна дейност и интелектуална собственост и върхови постижения в науката

Има напредък по двете най-големи програми – “Конкурентоспособност и иновации” с ресурс 3 милиарда леваВече е внесена програмата в ЕК и надеждите са тя да бъде максимално бързо да бъде одобрена.

Другата програма по структурните фондове е “Научни изследвания и дигитална трансформация” е с бюджет 2 милиарда лева и се очаква до 23 септември да бъде “През октомври предстои да отворим втората мярка – за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 100% безвъзмездна помощ“, поясни той.

  • МИР работи активно и по линия на структурните фондове на Европейския съюз.
  • Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и са в процес на одобрение от Европейската комисия.
    • Едната от тях е новата Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и е изпратена в Брюксел за одобрение на 16 август.
    • Втората – “Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ – с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена на ЕК до 23 септември“.

Ресурсите по двете ще са достъпни за бизнеса още до края на годината и в първото тримесечие на следващата 2023 г.

Последни публикации