Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за производители на риба и други водни организми с цел преодоляване последствията от “COVID 19”

Отварят мярка: 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ ➢Основна цел: Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване последствията от “COVID-19”

Отварят мярка: 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” Основна цел: Предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, преработващи продукти от риболов и [...]