В новата ОСП-приоритет за младите фермери със стартов капитал

 Категория: ПРСР

Според доклади на ЕК, в новата ОСП приоритетът ще бъде поставен върху младите фермери.  След 2021 година държавите-членки ще бъдат задължени да заделят поне 2% от годишния си бюджет за директни плащания за финансови инструменти за млади земеделски производители или за стартиращи ферми и компании. Както и по-висок таван на плащанията за младите, който ще се вдигне от 70 хил. евро на 100 хил.

Младите фермери настояват за обособяване на бюджет в Първи и Втори стълб, в размер на 4% само и единствено за младите фермери.

Такива са и исканията на Националната асоциация на младите фермер в България.

Те също държат на 4% от бюджета и таван 70 хил. евро. Според тях той много трудно може да бъде достигнат, тъй като имаат среден размер на стопанствата от 24 ха. При положение, че по инвестиционните мерки досега грантът беше 25 хил. евро, а по директните плащания е максимум 3 хил. лева, те  са много далеч от този бюджет. Именно затова искат увеличаване на директните плащания, както и на инвестиционните мерки”.

Скорошна оценка на ЕК показа, че липсата на млади фермери остава най-голямото предизвикателство в селските райони. Комисията обръща внимание на мерките, които според нея са най-подходящи за стимулиране на младите и ги анализира. Впечатление прави, че това са директните плащания, инвестиционните мерки и помощта за стартиране на бизнес.

Голяма част от младите фермери са хора, които напускат града, отиват в малките населени места. Започват изцяло нов бизнес. Този, който има наследствен такъв е много по-напред с материала, отколкото някой друг, който иска да създаде нещо ново. Тези хора сами по себе си са съобразни стартъпи. Много малка част от тях биха имали дългосрочно развитие, което да им гарантира сигурни доходи след 4-5 години, например. Реално трябва да може да се подпомогат не само по линия на директните плащания и инвестиционните мерки, но и с други финансови инструменти – нисколихвени заеми, достъп до земя от ДПФ или ОПФ. Комплексно е, смятат те.

Искайки да стартира един млад фермер собствен бизнес в каквата и да е насоченост, той няма кой знае какъв капитал. Затова тези финансови инструменти трябва да подпомагат самия старт, а не да се изисква от младите фермери натрупан вече СПО. Продължава дискусията по тези искания.

Последни публикации
Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47