Остават неусвоени средства от подмярка 5.1 по ПРСР

 Категория: ПРСР

Безвъзмездната финансова помощ за подадените проекти е с над 1 млн. лв. по-малка от бюджета по подмярката.

Две проектни предложения са подадени във втория прием за публични субекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

В този прием допустимите кандидати бяха трима – Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ). След като двама от тях, БАБХ и НДНИВМИ, заявиха малко преди обявения краен срок (7 май), че се затрудняват с набявянето на документи до тази дата. Общата стойност на проектите е 2 345 287.07, а БФП по тях е 1 876 229л66 лв. Това означава, че те се вписват в отпуснатия за приема бюджет и дори ще останат неусвоени средства.

В приема за частни лица по 5.1 тази година се получи същото. 22-ма животновъди кандидатстваха, като безвъзмездната финансова помощ по проектите им се оцени на 9,5 млн. лв., при общ бюджет от 23,4 млн. лв. От миналогодишния прием също останаха неусвоени милиони, което беше и причината за отварянето на втори такъв. По другата подмярка – 5.2, чрез която пострадалите животновъди трябваше да възстановяват стопанствата си, имаше пък само трима кандидати. Така останаха около 13 млн. лв. неусвоени средства по приема.

В подмерките за биосигурност всеки път със сигурност остават едни милиони в излишък. Как те ще бъдат усвоени или преразпределени преди края на преходния период от Общата селскостопанска политика на ЕС, още не е уточнено.

Последни публикации