Държавна помощ ще покрива загуба на животни и пчели при суша

 Категория: ПРСР

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Тя ще се прилага до 31 декември 2022 г. включително, а индикативният бюджет по нея е 10 млн. лв.

Разширен е и обхватът на помощта, като към неблагоприятните събития е добавена тежката суша. С промените ще се даде възможност за подкрепа на пчеларите, които в резултат на тежката суша понасят загуби на пчелни семейства, уточняват от Министерството на земеделието (МЗХГ).

Подпомагането се състои в директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път.

Стопаните се компенсират до 100% от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории (чистопородни разплодни животни, отводки и кошери).

Щетите от тежката суша ще се компенсират до 80%.

Компенсации се изплащат до четири години след настъпването на неблагоприятните климатични събития.

Последни публикации