Още 62 млн. лв. за животновъди по подмярка 4.1

 Категория: ПРСР

Фермери с проекти по целевия прием от миналата година също ще получат подпомагане.

С 32 000 000 евро (62 585 600 лева) публични средства се увеличава бюджетът на Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приемът по процедурата бе реализиран в периода от 3 юли до 30 септември 2020. Постъпили са общо 647 проектни предложения, които са заявили безвъзмездна финансова помощ в размер на 147,4 млн. лв., или с с 58 674 000 лв. повече от обявения бюджет.

Заради високия интерес Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 анализира възможността за отпускане на допълнителни средства по процедурата.

По данни на Държавен фонд “Земеделие (ДФЗ) в резултат на изпълнението на договори по подмярката, сключени по приемите през 2015 г. и 2016 г., има остатъчен бюджет.

Проектът на заповед мина обществено обсъждане, като не са постъпили бележки и предложения. На 26 юли е публикувана и самата заповед на зам-министъра на земеделието Георги Събев, с която фермерите с висящи от миналата година проекти по 4.1 ще могат да получат подпомагане.

Последни публикации