Инвестицията във фотоволтаици – струва ли си?

 Категория: План за възстановяване и развитие

Предстои отварянето на програма „Инвестиции за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) със съоръжения за локално съхранение“, към която има немалък интерес.

В консултантските ни фирми Гудуил Консултинг ЕООД и Гудуил Енерджи ЕООД се получиха много въпроси – основно струва ли си инвестицията в слънчеви панели. Ще се опитаме да отговорим.

Зелената сделка постави амбициозни цели пред държавите в ЕС в стремежа до 2050 г. Европа да е въглеродно неутрален континент. „Готови за 55“ означава намаление на въглеродните емисии с 55 на сто до 2030 г. и това ще се постигне с 32% дял на възобновяемите източници в крайното потребление на енергия и 32,5% енергийна ефективност. У нас фотоволтаика

 • спестява 30% от сметките за ток на едно средно предприятие
 • изплаща се за 5 години, заедно с кредита
 • банките са гъвкави, защото инвестицията е сигурна, а така наречените дългосрочни договори за доставка на зелена енергия са на фиксирана цена.

Системите за собствено потребление навлизат масово при малкия и средния бизнес. През 2012 г. напр. такива проекти бяха минимални, инвестициите са насочваха в големи мегаватови централи със субсидиран ток. Сега инвестиция във фотоволтаик за собствено потребление, при нормално изпълнена система, се изплаща от 3 до 5 г. в зависимост от финансирането. Произведената енергия от системата е защитена от външни фактори, които влияят на цените на другите енергоносители.Това е най-евтиният ток, произведен и консумиран директно на място.

 • Фотоволтаична централа в масовия случай спестява около 30% от сметките. При енергоемките производства трябва да се изградят сериозни соларни мощности, за да се постигне пълно покритие на консумираната енергия. Малкият и средният бизнес изгражда между 100 до 500 киловата и те са достатъчни да намалят с 30% сметките.

Според специалистите в бранша, ето как как стои въпросът със слънчевите панели за собствени нужди:

 • Собственикът на такава централа би трябвало да е доволен, защото, ако тя бъде изградена коректно и с качествени материали, той почти няма разходи да я поддържа, не му заема място и когато види ефекта, ако има допълнително място, я разширява.
 • Някои банки предлагат инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична централа. Клиентът изплаща вноската си от намалените сметки за електроенергия.
 • Нужни са около 5 години да бъде върнат кредитът и след това в рамките на 20 г. се реализира печалба. – Животът на панелите, съобразен с гаранциите, които дават производителите, е 25 години, но може да продължат да работят и 40 г.
 • Първата мегаватова централа на Балканите (1 мегават) е построена в България и досега – след 14 г. работи с проектната си мощност.

Каквото и да се случва в световен и локален мащаб, дори да имате малка фотоволтаична система, вие произвеждате енергия без загуби, само с плюсове за всички ваши нужди. Това се нарича независимост и възможност да прогнозирате разходите си си, за да сте конкурентни в бизнеса и спокойни за семейния си бюджет.

 • Освен това Европа много се радва, когато й се предлагат продукти, произведени със зелена енергия.

А през зимата е късната есен доколко е ефективна такава соларна система:

Ефективността на тези системи е висока през слънчевите месеци на годината – от април до октомври. В този период можете напълно да заместите услугите на електроразпределителните компании. През останалото време сметката ви за ток може да спадне с 50% от нормалното потребление, но ще черпите ток от мрежата. Отделените от градовете къщи, които са само със соларно захранване, през зимата е добре да имат отопление на твърдо гориво.

България едва ли ще има проблем с изпълнение на дела на възобновяемите енергийни източници, защото преизпълнява целите. Още през 2012 г. страната ни достигна изискването от 16% дял на зелените централи, което трябваше да бъде изпълнено към 2020 г. У нас дeлът нa ВЕИ в кpaйнoто пoтpeблeниe нa eнepгия e 23,3% пpeз 2020 г., което е нaд cpeднoтo нивo нa EC oт 22,1%.

От две години се забелязва оживление в проектите за ВЕИ,

особено на соларни централи без държавно подпомагане.

А законодателите постепенно премахват пречките пред инвеститорите. 60,7 мегавата зелени централи са пуснати в експлоатация през 2020 г., през 2021 г. са 55,33 мегавата, а от началото на тази година са в експлоатация нови 70,7 мегавата. В Електроенергийния системен оператор има заявление за присъединяване на 18 000 мегавата – предимно фотоволтаични централи.

Поевтиняването на технологията, особено на соларните панели, както и високите цени на електроенергията на свободния пазар привличат инвеститорите. А и все още съществуват преференции за продажба на електроенергия при фиксирани изкупни цени за малки централи до 5 и до 30 киловата мощност – около 160 лв. за мегаватчас.

Проектите се реализират в три посоки:

 • Едната е предприятия да инсталират фотоволтаици за собствено ползване, за да редуцират високите сметки за електричество.
 • Втората е строителство на паркове за производство и продажба на електроенергия. Има обаче рискове в тази група, тъй като цената на електроенергията е силно зависима от геополитическата нестабилност, както и от големия брой соларни системи заявени за присъединяване. При рязко поевтиняване на електроенергията, проектите стават значително по-рискови, когато са финансирани основно с банков кредит.
 • Третата е инсталиране на панели на покривите на блокове и еднофамилни къщи, които ползват домакинствата. За поставяне на фотоволтаици върху многофамилни сгради се иска 100% съгласие на собствениците. След това за набавяне на документите трябва месец – скици от общината, виза за проекта, решение на общото събрание на етажната собственост, нотариална заверка и най-накрая да се заяви проучване пред енергото.

Възможности за финансиране от Плана на възстановяване и устойчивост

Във вече одобрения от Европейската комисия план за възстановяване има няколко възможности за финансиране на проекти за възобновяеми източници, някои съчетани с батерии за съхранение на електроенергияВ стълба “Интелигентна индустрия” има грантова схема от 200 млн. лв. за малки и средни предприятия. Тя е за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия, както и допълнителен гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

В стълб “Зелена България” е предвидена програма за ВЕИ-та в еднофамилни и многофамилни сгради. Бюджетът е 240 млн. лв., тя предвижда изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и изграждане на фотоволтаични системи до 10 киловата. В същия стълб е и голямата инвестиция за изграждане на минимум 1400 мегавата възобновяеми енергийни източници с батерии. Общият планиран ресурс е 2,0067 млрд. лева с период за изпълнение 2022-2026 г.

Освен предвидените грантове в плана, в момента се структурират и оперативните програми, в които също има възможности за финансиране на такива проекти.

Устойчивото развитие на енергетиката в посока към енергийна независимост на държавата зависи от всички участници в системата – държавна политика, бизнес, домакинства и банкова система.

Банковият сектор все по-активно предлага специализирани кредити за изграждане на фотоволтаични системи, за достъпа, до които и ние можем да ви помогнем, както и за печеливш проект за монтиране и употреба на фотоволтаик. Тези проекти имат добър икономически ефект и могат да се реализират на пазарен принцип без необходимост от безвъзмездна помощ. И с наша помощ.

Размерът на финансиране зависи от енергийните потребности и финансовите перспективи на предприятието, като одобрението става при облекчени условия, когато клиентът е готов с необходимата документация за влизане в експлоатация на проекта.

Можете да се свържете с нас на телефоните на сайта за безплатна консултация за вашия слънчев панел!

Последни публикации