Категория: Финансиране
Дата:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично [...]

Категория: ОПИК
Дата:

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ

ОП “Иновации и кокурентоспособност”- процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ” Цел: Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно [...]