61 млн. лв. за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд

 Категория: План за възстановяване и развитие

61 млн. лв. за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

По новата програма Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), общините могат да кандидатстват с проекти за спортни и тренировъчни зали, комплекси, бази, многофункционални спортни обекти и друг сграден фонд, ползван за провеждане на спортни мероприятия.

Срокът за подаване на документи е до 27-и април 2023 г. Малко над 61 милиона лева е общият бюджет на програмата за спортните обекти, а общините са разделени в три групи:

  • 10 големи градски общини ( Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград) с общ бюджет за инвестиции в сгради за спорт – 19,2 млн. лева. Инвестиционните проекти на една община следва да са с минимална стойност 50 хиляди лева и максимална – 2,5 млн. лева.
  • 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, град Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански) с общ бюджет за инвестиции в сгради за спорт – 14,3 млн. лева. Инвестиционните проекти на една община следва да са с минимална стойност 50 хиляди лева и максимална – 2,5 млн. лева.
  • 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, с общ бюджет за инвестиции в сгради за спорт- 17,4 млн. лева. Инвестиционните проекти на една община следва да са с минимална стойност 50 хиляди лева и максимална – 1 млн. лева.

Безвъзмездната финансова подкрепа се определя според начина на ползване на обекта:

  • ако е само за публични цели – 100% грант от стойността на проекта;
  • ако е за търговски цели, включително и чрез отдаване под наем на спортни клубове – грантът е 45% от стойността на проекта /за общини в Югозападен район за планиране – 35%/ според изискването на европейския регламент ОРГО.
  • ако е със смесено предназначение – и за публични, и за търговски цели, прилага се режим „деминимис“ – до 200 хиляди лева на година /за последните три финансови години/.

На срещата бе обсъдена и идеята Министерството на младежта и спорта да изготви цялостна карта на спортната инфраструктура в България. Информацията за броя на спортните обекти, тяхната собственост, предназначение и състояние трябва да дойде от общините. По този начин ще може да се картографира спортната инфраструктура на България и да се даде реална оценка на това, с което разполага страната ни – къде са необходими инвестиции, къде има необходимост от нови спортни обекти и къде може да се модернизира съществуваща спортна инфраструктура.

За основни ремонти на съществуващи многофункционални спортни зали и плувни басейни, както и за изграждането на нови ще може да се създаде програма с национално финансиране, а за по-малките обекти средства ще се търсят по европейските програми и от собствените бюджети на общините.

Последни публикации