В Гудуил Консултинг работим с подбран екип от специалисти, разполагащи с необходимите експертиза и задълбочени познания за всеки финансов инструмент, който може да бъде използван за реализирането на Вашата бизнес идея – Оперативни и други донорски програми.
Разполагайки с дългогодишен опит в бизнес процесите, разширихме своята гама от консултантски услуги, за да обхванем цялостно Вашата идея и да я превърнем в успешен бизнес с помощта на маркетинг и комуникационни стратегии, пазарни проучвания, управленско консултиране, реструктуриране и други.

Обучения и квалификации

Все повече дружества признават, че за продуктивната работна сила е необходимо изготвянето и прилагането на подробна стратегия за професионално и кариерно развитие на служителите, което им осигурява значително предимство на пазара.

На база богатия ни опит в управлението и изпълнението на проекти, ние се стремим да предадем знанията си свързани с развитието и обучението. Нашите услуги са насочени към дружества, които вярват, че техните служители и ръководители трябва да бъдат ангажирани и мотивирани, за постигането на по-високи резултати при изпълнение на задълженията си.

 • Анализ на организационната структура и разработване на стратегия;

 • Внедряване на стратегията чрез конкретни решения и предложение за обучение;

 • Изготвяне на програми за обучение;

 • Делегиране (споделяне) на лектори;

 • Оценяване на удовлетвореността след обучението;

 • Издаване на сертификати на успешно преминалите специализираното обучение.

Инженеринг

Чрез прилагането и/или използването на по-модерни и по-ефективи технологии Вашето дружество значително може да намали използваните ресурси (електричество, основни суровини и др.), което значително да подобри неговите конкурентоспособност и пазарна позиция.  Чрез нашите дъщерни компании Гудуил Енерджи ЕООД и Енергийно Ефективни Системи ЕООД можем да Ви помогнем за:

 • Архитектурно заснемане на сгради в експлоатация;

 • Енергийно обследване на сгради в експлоатация;

 • Изготвяне на технически паспорт на сгради в експлоатация;

 • Изготвяне на цялостен енергиен одит (по чл.57, ал.2 от Закона за Енергийната Ефективност)

 • Изготвяне на инвестиционен проект;

 • Издаване на удостоверения за енергийни спестявания;

 • Разработване и внедряване на ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, ISO 50001;

 • Разработване на инженерингови доклади/одити необходими за кандидатстване по програмите на ЕС;

 • Инженеринг по изграждането на Фотоволтаични централи;

 • Консултации за определяне на допустимостта и регистрацията за търговия с квоти и емисии;

 • Защита от мълнии, Защита от физически контакт;

 • Модернизация на осветление.

gombok_rlaphoz-15

Услуги

Развитие

Ефективност

Финансиране