hello

Развитие

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Генериране на средства за подобряване на ефективността

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

Стартира програма „Стимулиране внедряване на иновациите в предприятията”

Стартира програма „Стимулиране внедряване на иновациите в предприятията”-Конкурентноспособност. При отварянето й има промяна в предвидените бюджети за безвъзмездно финансиране. Целта на схемата е [...]

От 17 февруари до 6 март 2020 е приемът по мярка „Популяризиране в трети държави“ от НППЛВС 2019 – 2023

От мярката могат да се възползват търговски дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дейност през последните 2 години са над 50% от общите им приходи. За подпомагане имат право да [...]